15 تير 1399
 

 

سبد خريد

{ STORE_ALERTWAIT }

{ STORE_ALERTWAIT }
{ STORE_ADDED }
{ STORE_ADDEDPREV }
{ STORE_DELETED }
{ STORE_ERROR }
{ STORE_DELCONFIRM }
 

محصولات جدید / { PRODUCT_PRODUCT }


تولید و فروش عمده شلوار ساپورت جیب آلمانی (تیپ 2 کد 385)


شلوار جیب دار قلب(ویسکوز کد 378)


شلوار جیب نما 90(ویسکوز کد 377)


شلوار Freindship(ویسکوز کد 373)


تولید و فروش عمده شلوار جيب 2 تكه Kappa(ویسکوز کد 371)


شلوار 98 (ویسکوز کد 370)


تولید و فروش عمده شلوار جیب لاتین(ویسکوز کد 367)


شلوار جیب قلاب رو Follow(ویسکوز کد 366)


شلوار جیب قلاب رو Dreams(فلامنت کد 364)


شلوار جیب قلاب رو Dreams(فلامنت کد 364)


شلوار 2 جیب جلو 8(ویسکوز کد 357)


شلوار جیب آلمانی آدیداس(فلامنت کد 273)


شلوار راسته بندی جیب پاکتی 66(ملانژ دورس کد 354)


شلوار ساپرت دمپا زیپ دار(تیپ 2 کد 355)


ساپرت جلو دوخت آدیداس(لاکرا ملانژ کد 353)


ساپرت جیب آلمانی بنددار دمپا کش(ملانژ دورس کد 345)


شلوار ساپرت جلو دوخت نازک(طرح لی کد 343)


شلوار راسته آدیداس جلو دوخت(تیپ 2 کد 339)


شلوار ساپرت آدیداس جلو دوخت(تیپ 2 کد 338)


شلوار ساپرت بقل جیب پاکتی 66(ملانژ دورس کد 351)

 
| مدلهای قدیمی |

{ PRODUCT_PRODUCT } مدلهای قدیمی

 

+ Zoom


به کانال تلگرام تولیدی پوشاک ملکه بپیوندید. https://telegram.me/malakehsp

{ PRODUCT_PRICETITR }:   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


تولید و فروش عمده شلوار زنانه جیب چین دار Malakeh sport(فلامنت کد 296)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 115000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


تولید و فروش عمده شلوار زنانه جیب چین دار Malakeh sport(فلامنت کد 296)

{ PRODUCT_PRICETITR }:   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


تولید و فروش عمده شلوار زنانه راسته کمر2 تکه آدیداس(فلامنت کد 273)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 115000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


تولید و فروش عمده شلوار جیب نعلی ملکه اسپرت(ویسکوز کد 299)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 100000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


تولید و فروش عمده شلوار جیب نعلی ملکه اسپرت(ویسکوز کد 299)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 100000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


تولید و فروش عمده شلوار زنانه جیب نعلی ملکه اسپرت(ویسکوز کد 299)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 100000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


تولید و فروش عمده شلوار زنانه جیب نعلی ملکه اسپرت(ویسکوز کد 299)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 100000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


تولید و فروش عمده برمودا جیب دار 2015(فلامنت کد 302)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 85000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


تولید و فروش عمده برمودا جیب دار 2015(فلامنت کد 302)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 85000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


تولید و فروش عمده برمودا جیب دار 2015(فلامنت کد 302)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 85000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


شلوار جیب آلمانی جلو دوخت(فلامنت ضخیم کد 280)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 125000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


شلوار جیب آلمانی جلو دوخت(فلامنت ضخیم کد 280)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 125000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


شلوار جیب آلمانی جلو دوخت(فلامنت ضخیم کد 280)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 125000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


شلوار جیب دار ام اس 87(ويسكوز کد 275)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 100000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


شلوار جیب دار ام اس 87(ويسكوز کد 275)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 100000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


شلوار جیب دار ام اس 87(ويسكوز کد 275)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 100000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


شلوار جیب دار ام اس 87(ويسكوز کد 275)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 100000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


تولید و فروش عمده برمودا جیب دار 2015(ویسکوز کد 274)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 85000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


تولید و فروش عمده برمودا جیب دار 2015(ویسکوز کد 274)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 85000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


تولید و فروش عمده برمودا جیب دار 2015(ویسکوز کد 274)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 85000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


تولید و فروش عمده برمودا جیب دار 2015(ویسکوز کد 274)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 85000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


تولید و فروش عمده ست بلوز و شلوار یقه راه راه(ویسکوز کد 287)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 200000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


ست بلوز و شلوار یقه راه راه(ویسکوز کد 287)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 200000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


ست تاپ و شلوارک سنتی(ویسکوز 278)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 180000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


ست تاپ و شلوارک سنتی(ویسکوز 278)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 180000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


تولید و فروش عمده ست تاپ و شلوارک سنتی(ویسکوز 278)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 180000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


تاپ دخترک سیب(ویسکوز کد:290)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 70000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


تولید و فروش عمده تاپ دخترک سیب(ویسکوز کد:290)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 70000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


تولید و فروش عمده تاپ دختر عینکی(ویسکوز کد 289)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 70000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


سارافن پشت گیپور بدون آستین(فلامنت-گیپور کد 286)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 165000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


سارافن پشت گیپور بدون آستین(فلامنت-گیپور کد 286)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 165000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


سارافن پشت گیپور بدون آستین(فلامنت-گیپور کد 286)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 165000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


تولید و فروش عمده تاپ آی لاو یو فیل(ویسکوز کد 283)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 70000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


تاپ 2 تیکه بچه زنبور خندان(ویسکوز کد 66)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 70000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


تولید و فروش عمده تاپ 2 تیکه بچه زنبور خندان(ویسکوز کد 66)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 70000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


شلوار کمر 2 تکه آدیداس(فلامنت کد 273)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 115000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


تولید و فروش عمده شلوار کمر 2 تکه آدیداس(فلامنت کد 273)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 115000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


تولید و فروش عمده شلوار کمر 2 تکه آدیداس(فلامنت کد 273)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 115000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


تولید و فروش عمده شلوار کمر 2 تکه آدیداس(فلامنت کد 273)شلوار ساپرت طرح دار(پنبه دورس پشت خاردار کد 270)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 130000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


شلوار ساپرت طرح دار(پنبه دورس پشت خاردار کد 270)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 130000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


تولید و فروش عمده شلوار ساپرت طرح دار(پنبه دورس پشت خاردار کد 270)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 130000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


تولید و فروش عمده شلوار ساپرت طرح دار(پنبه دورس پشت خاردار کد 270)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 130000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


تولید و فروش عمده شلوار زنانه جیب دار قلاب رو 63(ویسکوز کد 269)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 100000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


مانتو 2 جیب کمردار(ملانژ دورس کد 267)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 300000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


مانتو 2 جیب کمردار(ملانژ دورس کد 267)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 300000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


تولید و فروش عمده شلوار جیب دار قلاب رو 63(ویسکوز کد 269)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 100000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


تولید و پخش فروش عمده شلوار زنانه جیب دار قلاب رو 63(ویسکوز کد 269)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 100000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


تولید و فروش عمده شلوار زنانه جیب نما آدیداس(فلامنت کد ۲۶۲)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 115000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


تولید و فروش عمده شلوار جیب نما آدیداس(فلامنت کد ۲۶۲)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 115000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


تولید و فروش عمده شلوار کمر ضربدری MS(فلامنت کد 257)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 115000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


تولید و فروش عمده شلوار کمر ضربدری MS(فلامنت کد 257)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 115000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


شلوار کمرضربدری MS (فلامنت 257)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 115000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


تولید و فروش عمده شلوار کمر کش(فلامنت کد 255)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 110000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


تولید و فروش عمده شلوار کمر کش(فلامنت کد 255)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 110000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


تولید و فروش عمده شلوار زنانه کمر 2 تکه قلب(فلامنت کد 259)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 115000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


تولید و فروش عمده شلوار زنانه کمر 2 تکه قلب(فلامنت کد 259)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 115000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


تولید و فروش عمده شلوار زنانه کمر 2 تکه قلب(فلامنت کد 259)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 115000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


شلوار کمر 2 تکه قلب(فلامنت کد 259)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 115000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


تولید و فروش عمده شلوار زنانه کمر 2 تکه قلب(فلامنت کد 259)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 115000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


تولید و فروش عمده شلوار 2 جیب جلو 63(ویسکوز کد:263)

{ PRODUCT_PRICETITR }:   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


تولید و فروش عمده شلوار 2 جیب جلو 63(ویسکوز کد:263)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 100000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


تولید و فروش عمده شلوار 2 جیب جلو 63(ویسکوز کد:263)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 100000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


تولید و فروش عمده شلوار 2 جیب جلو 63(ویسکوز کد:263)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 100000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


تولید و فروش عمده شلوار کمر نگین دار زنجیری(کرپ فلازد کد 254)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 210000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


تولید و فروش عمده تولید شلوار زنانه کمر نگین دار زنجیری(کرپ فلازد کد 254)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 210000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


تولید و فروش عمده شلوار زنانه کمر نگین دار زیپی(کرپ فلازد کد 253)

{ PRODUCT_PRICETITR }:   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


شلوار کمر نگین دار زیپی(کرپ فلازد کد 253)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 210000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


شلوار راسته جیب آلمانی(ملانژ دورس کد 250)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 150000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


سارافن جلو طرح دار کمربنددار(ویسکوز 249)

{ PRODUCT_PRICETITR }:   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


تولید و فروش عمده سارافن جلو طرح دار کمربنددار(ویسکوز 249)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 150000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


سارافن جلو طرح دار کمربنددار(ویسکوز 249)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 150000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


سارافن کمردار سنتی(ویسکوز کد 248)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 150000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


تولید و فروش عمده سارافن کمردار سنتی(ویسکوز کد 248)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 150000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


سارافن کمردار سنتی(ویسکوز کد 248)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 150000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


سارافن کمردار سنتی(ویسکوز کد 248)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 150000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


تولید و فروش عمده بلوز جلو گیپوردار(ویسکوز-گیپور کد 245 )

{ PRODUCT_PRICETITR }: 100000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


بلوز جلو گیپوردار(ویسکوز-گیپور کد 245 )

{ PRODUCT_PRICETITR }: 100000   { PRODUCT_RIALS }

 


بلوز جلو گیپوردار(ویسکوز-گیپور کد 245 )

{ PRODUCT_PRICETITR }:   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


تولید و فروش عمده شلوار سایز بزرگ جیب نما(ویسکوز کد 244)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 105000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


تولید و فروش عمده شلوار سایز بزرگ جیب نما(ویسکوز کد 244)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 105000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


تولید و فروش عمده شلوار سایز بزرگ جیب نما(ویسکوز کد 244)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 105000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


تولید و فروش عمده بلوز جلو و آستین چاپ سنتی(ویسکوز کد 243)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 110000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


بلوز جلو و آستین چاپ سنتی(ویسکوز کد 243)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 110000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


بلوز جلو و آستین چاپ سنتی(ویسکوز کد 243)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 110000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


بلوز جلو چاپ سنتی(ویسکوز کد 242)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 110000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


تولید و فروش عمده بلوز جلو چاپ سنتی(ویسکوز کد 242)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 110000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


بلوز جلو چاپ سنتی(ویسکوز کد 242)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 110000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


تولید و فروش عمده شلوار دمپا زیپدار غواصی گل دار (کد 240)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 145000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


تولید و فروش عمده شلوار دمپا زیپدار غواصی گل دار (کد 240)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 145000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


تولید و فروش عمده شلوار دمپا زیپدار غواصی گل دار (کد 240)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 145000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


تولید و فروش عمده سارافن زیر و رو چاپی(ویسکوز-فلامنت کد 237)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 200000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


شلوار جیب پرچ kappa(ویسکوز کد 236)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 105000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


شلوار جیب پرچ kappa(ویسکوز کد 236)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 105000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


تولید و فروش عمده شلوار کمر All Star(ویسکوز کد 234)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 95000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


تولید و فروش عمده شلوار کمر All Star(ویسکوز کد 234)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 95000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


شلوار کمر All Star(ویسکوز کد 234)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 95000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


شلوار بقل تکه 3 خط نوار آدیداس چاپی (سوپرلاکرا: 9)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 115000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


شلوار جلو 3 تیکه آدیداس(سوپر لاکرا کد 8)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 115000   { PRODUCT_RIALS }

 

+ Zoom


تولید و فروش عمده شلوار قلاب رو 2 شیر ملکه(پشت خاردار کد 34)

{ PRODUCT_PRICETITR }: 130000   { PRODUCT_RIALS }

 
     
{ USERS_USERNAME }
{ USERS_PASSWORD }
{ USERS_NEWMEMBER }
{ USERS_FORGOTPASSWORD }


 

{ STATISTIC_BRIEFSTAT }
{ STATISTIC_START }
{ STATISTIC_ONLINE }

{ STATISTIC_ALL }

۱۳۴۴

{ STATISTIC_MEMBER }

۰

{ STATISTIC_GUEST }

۱۳۴۴

{ STATISTIC_TODAYVISIT }

۸۹۴

{ STATISTIC_YESTERDAYVISIT }

۱۱۷۰

{ STATISTIC_TOTALHIT }

۴۰۴۴۱۴۱

  { SITECONFIG_COPYRIGHT }